Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA KẾ TOÁN

1. Hàng tháng, định kỳ, kế toán nhận chứng từ (bản chính hoặc bản sao) đã phát sinh trong tháng do Doanh nghiệp tập hợp về làm.

2. Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, chính xác của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu số liệu thông tin trên chứng từ kế toán với thực tế phát sinh.

3. Kiểm tra các chứng từ kế toán dưới góc độ hợp lý của kế toán và thuế, phát hiện các sai sót và điều chỉnh cho phù hợp.


4. Xử lý nghiệp vụ:
  • Cập nhật vào hệ thống sổ sách;
  • Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi;
  • Theo dõi chi tiết từng vật tư, hàng hóa;
  • Tập hợp chi phí và tính giá thành của từng dịch vụ, hợp đồng theo thời điểm;
  • Lên tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn cuối tháng.
5. Lên cân đối phát sinh, lãi, lỗ, xác định kết quả kinh doanh hàng tháng.


6. Thay Doanh nghiệp nộp tờ khai, báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm.


 
7. Báo cáo về tình hình tài chính của công ty và cung cấp thông tin một cách kịp thời, tránh các sai sót, sai phạm tiềm tàng, vi phạm pháp luật.

8. Tư vấn cho doanh nghiệp để đưa các chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp được vào chi phí hợp lý theo đúng luật thuế.  9. Hoàn thiện hệ thống sổ cuối năm.


 10. Thay mặt Chủ doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Bùi Phương Tuyền
Chủ tịch
CLB Giải Pháp Nhanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét